Strona główna
-------------------------------
Aktualności
-------------------------------
Kierownictwo
-------------------------------
Struktura
-------------------------------
Obszar działania
-------------------------------
Sprzęt
-------------------------------
JRG
-------------------------------
KSRG
-------------------------------
Prawo
-------------------------------
Linki
-------------------------------
e-learning
-------------------------------
BIP KP PSP Przeworsk
-------------------------------
Kontakt
-------------------------------

 
 
AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzień Strażaka 2016 w KP PSP Przeworsk

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2016 organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Przeworsku zostały podzielone tak jak rok wcześniej na dwie części:
1) mszę św. odprawioną w Kościele pw. Ducha Świętego w Przeworsku w dniu 15 maja br. w intencji strażaków, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów pożarnictwa, zmarłych strażaków powiatu przeworskiego oraz ich rodzin z udziałem pocztów sztandarowych i strażaków z terenu powiatu przeworskiego. Piękna oprawę muzyczną zapewniła zaprzyjaźniona Orkiestra Dęta OSP w Gaci działająca przy GOK Gać pod batutą Stanisława ZAJĄCA.
2) uroczysty apel w dniu 18 maja br.
W środę 18 maja o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Przebieg uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, rozpoczęto złożeniem meldunku st. bryg. Andrzejowi Babiec Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, którego dokonał dowódca apelu bryg. Dariusza Homa. W uroczystości uczestniczyli:
. Zbigniew KISZKA - Starosta Przeworski,
. Janusz OWSIAK - Wicestarosta Przeworski,
. Tadeusz KIEŁBOWICZ - Przewodniczący Rady Powiatu Przeworskiego,
. dh Stanisław ZAJĄC - Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP w Przeworsku,
. dh Jan TELEGA - Sekretarz ZOP ZOSP RP, Wicewójt Gminy Zarzecze,
. ks. prałat Tadeusz GRAMATYKA - Dziekan Dekanatu Przeworskiego, Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku,
. ks. prałat Andrzej KOŁODZIEJ - Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa Pelczara w Przeworsku,
. ks. prałat Stanisław SZAŁANKIEWICZ - dziekan senior,
. ks. Paweł SAMBORSKI - Kapelan Strażaków KW, KM i JRG PSP w Rzeszowie, reprezentujący Kapelana Krajowego Strażaków ks. prałata bryg. Jana KRYNICKIEGO,
. insp. Marek MENDOŃ - Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku,
. Ryszard TRELKA - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku,
. Józef WIĘCŁAW - Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku,
. Mateusz POROWSKI - Kierownik FALCK PRM w Przeworsku,
. Juliusz WÓJCIK - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kańczuga,
. Wojciech SUPERSON - Wiceburmistrz Miasta Przeworska,
. Adam WOŚ - Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa,
. Daniel KRAWIEC - Wójt Gminy Przeworsk,
. Grażyna PIENIĄŻEK - Wójt Gminy Gać,
. Stanisław PETYNIA - Wójt Gminy Jawornik Polski,
. Edward JARMUZIEWICZ - Wójt Gminy Adamówka,
. Robert JAŚKOWIEC - Właściciel Firmy Impresja w Przeworsku
. Krzysztof OZÓG - Prezes PGK Sp. z o.o. w Przeworsku,
. Ryszard WIŚNIOWSKI - Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku,
. Adam ZABŁOCKI - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku,
. Stanisław MRUGAŁA - Dyrektor ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku,
. Zbigniew MIERZWA - Prezes Stowarzyszenia Przeworsk Powiat Bezpieczny,
. Damian BUDNIK - Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego
. Emerytowani strażacy z KP PSP w Przeworsku:
- bryg. w st. spocz. Jan KWOLEK - emerytowany Komendant Powiatowy,
- kpt. w st. spocz. Krzysztof KUKULSKI - emerytowany Dowódca JRG PSP,
- st. asp. w st. spocz. Andrzej ROZPOTYŃSKI - Wiceprezes Wojewódzki, Przewodniczący Koła ZEiRP w Przeworsku,
. Prezesi i Komendanci Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP pow. przeworskiego.
W imieniu strażaków i pracowników cywilnych KP PSP w Przeworsku zaproszonych gości serdecznie przywitał Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku st. bryg. mgr inż. Janusz Flak. Za szczególne osiągnięcia w służbie strażacy przeworskiej jednostki zostali uhonorowani przyznanymi odznaczeniami państwowymi resortowymi oraz awansami na wyższe stopnie służbowe oraz innymi wyróżnieniami.
Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, które zostaną wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Rzeszowie w dniu 24 maja br. otrzymali:
. mł. bryg. Marek Stącel,
. asp. sztab. Tomasz Flak,
. st. asp. Mirosław Lasek,
. st. asp. Grzegorz Lonc,
. st. ogn. Wojciech Magoń,
. ogn. Grzegorz Górski.
Brązowe Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymali:
. kpt. Krzysztof Wiśniowski
. asp. sztab. Marek Kubrak
. st. asp. Andrzej Kałamarz
. mł. asp. Łukasz Rogala
Akty nominacji na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
. mł. kpt. Piotr Szpytma - kapitana,
. mł. kpt. Krzysztof Wiśniowski - kapitana,
. st. asp. Tomasz Flak - aspiranta sztabowego.
Ponadto asp. sztab. Janusz Waniowski został promowany na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana w trakcie uroczystej promocji w dniu 4 maja 2016 r. w Warszawie.

Podczas apelu PKW PSP st. bryg. Andrzej Babiec symbolicznie przekazał, a obecni na apelu księża poświęcili samochody i sprzętu otrzymany przez przeworskich strażaków w II półroczu 2015 r.
Samochody pożarnicze:
. Średni samochód ratowniczo - gaśniczy SCANIA GBARt 2,5/16 z funkcją ratownictwa drogowego, wyposażony w napęd 4x4, zbiornik wody 2,5 m3 oraz ratowniczy sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego
. Lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy SSANGYONG SLRR, wyposażony w napęd 4x4, zaczep do ciągnięcia przyczepki, laptopa, sprzęt pomiarowo - wykrywczy, agregat prądotwórczy, maszt i sprzęt łącznościowy
zakupiono ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa
Sprzęt ratowniczy w postaci:
. kamery termowizyjnej HORNET,
. stanowiska do badania aparatów ochrony dróg oddechowych,
. defibrylatora AED LIFEPAK,
zakupiono z środków budżetu Państwa będącego w dyspozycji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Sprężarkę NORDI do napełniania butli aparatów ODO sprężonym powietrzem zakupiono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i budżetu państwa będącego w dyspozycji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Wszystkie zakupy realizowała Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie. Wartość otrzymanego przez KP PSP w Przeworsku wyposażenia wynosi około 1.135.000 zł (milion 135 tysięcy złotych).

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Babiec odebrał od przeworskich strażaków gratulacje i najlepszy życzenia w związku z niedawną nominacją na stanowisko szefa podkarpackich strażaków otrzymując okolicznościowy grawerton i wiązankę kwiatów. Analogicznie jak rok wcześniej z okazji 20-lecie powołania Krajowego Systemy Ratowniczo - Gaśniczego, za całokształt współpracy zakresie rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu przeworskiego, pamiątkowe Monografie pt. "Straż Pożarna wczoraj i dziś", wydanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie, autorstwa st. bryg. w st. spocz. Romana Petrykowskiego emerytowanego Z-cę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, otrzymali przedstawiciele władz samorządowych i służb współdziałających z PSP z terenu powiatu przeworskiego.
Podczas uroczystego apelu głos kolejno zabierali: PKW PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń, Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP dh Stanisław Zając, dziękując za dotychczasową służbę, trud podejmowanych działań ratowniczych, właściwą współpracę z samorządami, instytucjami i służbami ratowniczymi, kierując życzenia dla wszystkich przeworskich strażaków i ich rodzin, a w sposób szczególny dla wyróżnionych.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs Plastyczny "WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA" 2016

W sobotę 14 maja 2016 r.odbyła się gala podsumowująca XIV Edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA" zorganizowaną przez Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo - Parkowy. Imprezę objął patronatem honorowym między innymi Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, którego na gali reprezentował bryg. Dariusz HOMA Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku. Komisja oceniała prace blisko 800 autorów z przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkól.
Więcej:
http://muzeum.przeworsk.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-xiv-edycji-konkursu-plastycznego-wspolczesni-rycerze-sw-floriana/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uroczyste spotkanie Burmistrza Przeworska Leszka Kisiela z sekc. Tomaszem Jurkiewiczem

Zdobycie dziewiątego w historii a siódmego z rzędu drużynowego mistrzostwa Polski strażaków PSP przez reprezentację Podkarpacia stało się okazją do uroczystego spotkania Burmistrza Przeworska Leszka Kisiela z sekc. Tomaszem Jurkiewiczem ratownikiem z KP PSP w Przeworsku. Przedsięwzięcie zorganizował Urząd Miasta Przeworska a uczestniczyli w nim ponadto Agnieszka Zakrzewska Sekretarz Miasta, Grzegorz Łuczyk Dyrektor MOSiR w Przeworsku, st. bryg. Janusz Flak Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku oraz jego z-ca bryg. Dariusz Homa Wiceprezes Sportowego Klubu Pożarniczego "STRAŻAK" w Rzeszowie.
W czasie prowadzonych rozmów dominował wątek odtworzenia dawnej świetności przeworskiego tenisa stołowego, który nie tak dawno gościłł w Przeworsku na poziomie II-ligowym. Pan Burmistrz zadeklarował również wparcie projektu wyjazdu Jurkiwicza na VI Europejskie Mistrzostwa Policjantów i Strażaków, które zostaną rozegrane w hiszpańskim mieści HUELVA w czerwcu 2016 r.
"Barwy Orła Przeworsk reprezentuję od 1997 roku. W 1998 roku uczestniczyłem w rozgrywkach 3 ligi jako junior. Wspólnie z kolegami z drużyny wywalczyliśmy awans do 2 ligi gdzie graliśmy 2sezony z rzędu(1999-2000) W tym okresie uczestniczyliśmy w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając wysokie lokaty. Byliśmy czołowymi juniorami w województwie i niejednokrotnie medalistami Mistrzostw Województwa. Ja ostatni rok juniora skończyłem jako Mistrz Województwa Podkarpackiego- 2000r. Wszystkie nasze sukcesy zawdzięczamy św. pamięci Witoldowi Rolskiemu, który od zawsze prowadził tenis stołowy w Przeworsku. Był nie tylko wspaniałym zawodnikiem i trenerem, który poświęcił wiele czasu i pracy ale przede wszystkim był wspaniałym człowiekiem , na którego my zawsze mogliśmy liczyć. Dla niego tenis był wielką pasją ,która realizował jak tylko potrfił- był zawsze w pełni zaangażowany i nigdy nie odmawiał nam swojego czasu i pomocy. Jesteśmy mu za to niezmiernie wdzięczni i nigdy o tym nie zapomnimy. Naszym marzeniem jest odbudować tenis stołowy w Przeworsku i kontynuować to wspaniałe dzieło które zaczął" - opowiadał Tomasz Jurkiewicz.
Na zakończenie spotkania Burmistrz Leszek Kisiel wręczył przeworskiemu mistrzowi cenny upominek w postaci profesjonalnego zestawu zawodniczego do tenisa stołowego.

I. Osiągnięcia sportowe sekc. Tomasza Jurkiewicza ratownika z Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku w Państwowej Straży Pożarnej.:
1. Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym:
1) 2010 - XXVII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym - Ustka - 1 m-ce drużynowo i 4 m-ce indywidualnie.
2) 2011 - XXVIII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym - Częstochowa - 1 m-ce drużynowo i 4 m-ce indywidualnie.
3) 2012 - XXIX Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym - Wysokie Mazowieckie - 1 m-ce drużynowo i 5 m-ce indywidualnie.
4) 2013 - XXX Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym - Ostróda - 1 m-ce drużynowo.
5) 2014 - XXXI Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym - Rzeszów - 1 m-ce drużynowo i 5 m-ce indywidualnie.
6) 2015 - XXXII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym - Bytom - 1 m-ce drużynowo.
7) 2016 - XXXIII Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym - Władysławowo - 1 m-ce drużynowo.
Skład Drużyny:
. Krzysztof MRACINOWSKI (KM PSP Rzeszów) - zawodnik,
. Sebastian LUBAŚ (KM PSP Rzeszów) - zawodnik,
. Tomasz JURKIEWICZ (KP PSP Przeworsk) - zawodnik.
Sztab szkoleniowy:
. Stanisław MAGDA (KM PSP Rzeszów) - Szkoleniowiec Reprezentacji,
. Dariusz HOMA (KP PSP Przeworsk) - Kierownik Reprezentacji.

2. Inne zawody krajowe:
2015 - Turniej Ogólnopolski "Grubba Cup" - Warszawa - 2 m-ce indywidualnie.

3. Zawody międzynarodowe:
1) 2011 - XIV Mistrzostwa Świata Policjantów i Strażaków - NOWY JORK - 9 m-ce indywidualnie.
2) 2014 - V Europejskie Mistrzostwa Strażaków i Policjantów - Bruksela - 2 m-ce indywidualnie i 2 m-ce w grze podwójnej.

II. Osiągnięcia sportowe sekc. Tomasza Jurkiewicza ratownika z Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku w rozgrywkach PZTS - kariera zawodnicza.:
1. Rywalizacja klubowa zespołowa:
1) 1 sezon w III lidze Orzeł Przeworsk - awans do II ligi - wiek juniora,
2) 2 sezony w II lidze Orzeł Przeworsk - wiek juniora (indywidualnie złote i srebrne medale mistrzostw województwa),
3) 3 sezony w I i II lidze w AZS Rzeszów (indywidualnie udział w 4-ech turniejach ogólnopolskich seniorów),
4) 2 sezony w II lidze Kielnarowa,
5) 1 sezon III liga Mielec - Grający trener -awans do 2 ligi,
6) 5 sezonów strzelec Frysztak - 1 sezon awans do II ligi (3 razy z rzędu mistrzostwo II ligi), w 3 sezonie awans do I ligi (grający trener )
7) 2 sezony w II lidze I awans do I ligi Pegaz Łańcut (indywidualnie ponad 50% wygranych )
8) Obecny sezon w III lidze Strażak Pruchnik.
2. Osiągnięcia indywidualne:
1) Juniorskie tytuły Mistrza i Wicemistrza Województwa,
2) Srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski drużynowo i w deblu.
3) Medale Mistrzostw Województwa Podkarpackiego indywidualnie

Opracował:
bryg. Dariusz HOMA
WICEPREZES SKP "STRAŻAK" w Rzeszowie

Przeworsk, 12 maja 2016 r.

Więcej:
http://www.przeworsk.um.gov.pl/aktualnosci/2105-tomasz-jurkiewicz-druynowym-mistrzem-polski-straakow-psp-2016-r

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pożar na 4-tym piętrze bloku mieszkalnego w Przeworsku

W dniu 14.05.2016 około godz. 20:27 w przy ul. Konopnickiej w Przeworsku doszło do pożaru mieszkania w bloku mieszkalnym na czwartym piętrze. W wyniku zdarzenie zniszczeniu uległo całe około 50 m2 mieszkanie. Pożar okazał się tragiczny w skutkach dla 65 - letniej mieszkanki, która nie zdołała sama opuścić mieszkania, a po ewakuacji przez zastęp strażaków oraz przekazaniu Pogotowiu Ratunkowemu, podjętej próbie reanimacji lekarz stwierdził zgon poszkodowanej. Przed przybyciem Straży Pożarnej około dziesięciu mieszkańców sąsiednich mieszkań samodzielnie ewakuowało się na zewnątrz budynku. Po zakończonych działaniach i dokładnym przewietrzeniu całego budynku lokatorzy powrócili do swoich mieszkań. W działaniach uczestniczyło 3 zastępy PSP/7 ratowników i 3 zastępy OSP/15 ratowników. Do zdarzenia zostały także zaangażowane inne służby: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne oraz Pogotowie Gazowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pożar domu jednorodzinnego w Urzejowicach

W dniu 14.05.2016 o godzinie 19:26 w miejscowości Urzejowice doszło do pożaru jednokondygnacyjnego, murowanego budynku mieszkalnego o pow. ok. 55 m2. Podczas działań ratowniczo - gaśniczych została udzielona pomoc medyczna właścicielowi budynku, który posiadał oznaki oparzenia. Obrażenia nie okazały się groźne i PRM udzieliło pomocy poszkodowanemu na miejscu zdarzenia. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy: drewniany strop, poszycie dachu oraz kotłownia budynku. W działaniach uczestniczyło 2 zastępy PSP/7 ratowników i 2 zastępy OSP/10 ratowników.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasz Jurkiewicz zdobywcą złotego medalu Mistrzostw Polski w drużynówce.

sekc. Tomasz Jurkiewicz strażak z Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku wraz z kolegami Krzysztofem Marcinowskim i Sebastianem Lubasiem (obaj z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie) wywalczyli złoty medal XXXIII Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym rozegranych w dniach 11-14 kwietnia 2016 r. we Władysławowie.
Więcej:
http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/XXXIII-Indywidualne-i-Druzynowe-Mistrzostwa-Polski-Strazakow-PSP-w-Tenisie-Stolowym/idn:35899

http://www.pingpong.com.pl/news/13672/podkarpacie-i-piotr-chmiel-mistrzami-polski-strazakow

https://plus.google.com/100143471211455019514/posts/fCttF4CoXov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turniej Eliminacyjny XVIII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej, Przeworsk 2016.

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w Hali Sportowej im. Tadeusza Ruta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku przy ul. Misiągiewicza 10 odbył się Turniej Eliminacyjny XVIII Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej "grupa A". Gospodarzem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Przeworsku, a organizatorami Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie oraz Sportowy Klub Pożarniczy "STRAŻAK". Zmagania sportowe sędziowali Marek Biros Sędzia Główny oraz Mateusz SYK i Łukasz LASKA. Po rozegraniu spotkań systemem "każdy z każdym" kolejność zajętych miejsc w Turnieju była następująca:
1. KP PSP Jasło
2. KP PSP Sanok
3. KM PSP Tarnobrzeg
4. KP PSP Przeworsk
5. KP PSP Mielec
Zwycięzca zawodów, Reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Jaśle wystartuje w turnieju finałowym, planowanym do rozegrania w październiku br. w Ropczycach.
Turniej uświetnili gości honorowi w osobach: Janusz OWSIAK - Wicestarosta Przeworski, st. bryg. Janusz FLAK - Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku, Wojciech SUPERSON - Wiceburmistrz Miasta Przeworska, Agnieszka ZAKRZEWSKA - Sekretarz Miasta Przeworska, Daniel KRAWIEC - Wójt Gminy Przeworsk, insp. Marek MENDOŃ - Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku, st.bryg. Wiesław LATOSZEK - Wiceprezes SKP "Strażak" Komendant Powiatowy PSP w Jaśle, Zbigniew MIERZWA - Prezes Stowarzyszenia PRZEWORSK - Powiat Bezpieczny, Grzegorz ŁUCZYK - Dyrektor MOSIR w Przeworsku, Stanisław MRUGAŁA - Dyrektor ZSZ im. J.III Sobieskiego w Przeworsku, bryg. w st.spocz. Jan KWOLEK - emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku.
Puchary, wyróżnienia i nagrody ufundowali: Starosta Przeworski Zbigniew KISZKA, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek KISIEL, Wójt Gminy Przeworsk Daniel KRAWIEC, Prezes Stowarzyszenia Przeworsk - Powiat Bezpieczny Zbigniew MIERZWA. Serdecznie dziękujemy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tragiczny wypadek w Majdanie Sieniawskim

W dniu 05.04.2016 r około godz. 8.50 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 835 w Majdanie Sieniawskim z drogą prowadzącą na Osówkę Dolną doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym uczestniczyły trzy samochody osobowe. W wyniku uderzenia samochodu Renault Clio w tył Volkswagena Polo, ranne został trzy osoby a czwarta osoba podróżująca na tylnym siedzeniu Volkswagena Polo, po uwolnieniu z samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych i przeprowadzonej reanimacji przez PRM zmarła na miejscu zdarzenia. Osoby podróżujące w trzecim samochodzie uczestniczącym w zdarzeniu nie odniosły żadnych obrażeń. W działaniach udział brały: 2 zastępy PSP/5 ratowników, 3 zastępy OSP/ 16 ratowników. W czasie prowadzonych działań droga wojewódzka nr 835 na odcinku Majdan Sieniawski - Adamówka była całkowicie zablokowana.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turniej Eliminacyjny XVII MWP PSP w Piłce Siatkowej - Przeworsk 2015

W dniu 23 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowychim.
Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbył się Turniej Eliminacyjny XVII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Piłce Siatkowej "grupa C". Gospodarzem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Przeworsku, a organizatorami Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie oraz Sportowy Klub Pożarniczy "STRAŻAK". Zmagania sportowe sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie ZSZ pod przewodnictwem Sędziego Głównego mgra Jacka Cieślaka. Po rozegraniu spotkań systemem "każdy z każdym" kolejność zajętych miejsc w Turnieju była następująca:
1. KM PSP Tarnobrzeg
2. KP PSP Sanok
3. KP PSP Kolbuszowa
4. KP PSP Strzyżów
5. KP PSP Przeworsk
Podczas zawodów drużynom kibicowali: Janusz OWSIAK - Wicestarostwa Przeworski, st. bryg. Janusz FLAK - Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku, Wojciech SUPERSON - Wiceburmistrz Przeworska, Dyrekcja ZSZ
im. J.III Sobieskiego: Stanisław MRUGAŁA - Dyrektor i Wicedyrektorzy: Maria GŁĄB, Ryszard PIECZONKA, Kazimierz FEJDASZ. Zwycięzca zawodów, Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu, wystartuje w Turnieju Finałowym XVII Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Piłce Siatkowej, który zostanie rozegrany
2 grudnia br. W Jedliczu (pow. krośnieński).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne podium dla Jakuba Sobienia

10 października 2015 r. w Więcławicach Starych k/Krakowa, na trasie wyścigu "Tour de Cracovia", strażacy z całego kraju ścigali się w finałowych zawodach Pucharu Polski Strażaków PSP pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

55-kilometrowa trasa wyścigu o interwałowym charakterze prowadziła przez tereny gmin Kocmyrzów-Luborzyca oraz Michałowice. Mimo jesiennej aury w finałowym wyścigu wzięło udział blisko 40 strażaków PSP z całej Polski. Na czele stawki strażaków stanął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz jego zastępca nadbryg. Marek Kowalski
Województwo Podkarpackie na trasie wyścigu reprezentowali Jakub Sobień oraz Ireneusz Stafiej, którzy wśród strażaków ukończyli wyścig na miejscu 6 oraz 15. W swoich kategoriach wiekowych zajęli miejsca odpowiednio 3 oraz 4.
Był to ostatni wyścig zaliczany do Pucharu Polski.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 835 w Wylewie

26.09.2015r. około godz. 9.00 w miejscowości Wylewa, na drodze wojewódzkiej nr 835 doszło do tragicznego wypadku. Na tył naczepy (typu laweta) ciągnika siodłowego marki VOLVO, stojącego na poboczu prostego odcinka drogi, najechał samochód osobowy marki Skoda Fabia. Skodą podróżowało pięć osób w tym ośmioletnie dziecko. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów PSP oraz PRM, lekarz stwierdził zgon dwóch osób, pozostałe trzy poszkodowane osoby przebywały poza pojazdem, w tym jedna w stanie ciężkim pod stałą opieką zespołu PRM. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pomocy medycznej dwóm poszkodowanym, czasowym kierowaniu ruchem, wykonaniu dostępu do ciał uwięzionych we wraku samochodu osobowego przy użyciu narzędzi hydraulicznych. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 6 zastępów SP/18 ratowników (3 zastępy PSP, 3 zastępy OSP), 4 zespoły PRM, Policja i Prokurator.


mł. kpt. Paweł PRZESZŁOWSKI


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zderzenie dwóch osobówek na krajowej 77 w Tryńczy - 7 osób poszkodowanych

19 września na drodze krajowej 77 w miejscowości Tryńcza w godzinach przedpołudniowych doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 7 osób w tym czworo dzieci. Zniszczeniu uległy  obydwa pojazdy osobowe. W prowadzonych działaniach ratowniczych brały udział 2 zastępy SP/10 ratowników, 3 zespoły PRM oraz 2 radiowozy Policji. W trakcie prowadzonych działań droga była całkowicie zablokowana.


Mł. kpt. Tomasz Słysz


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sześć osób rannych w wypadku Łopuszka Wielka

W dniu 26 sierpnia w miejscowości Łopuszka Wielka na drodze gminnej doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe Opel Astra oraz Mercedes. W wyniku zdarzenia, samochód marki Opel wpadł do przydrożnego rowu przewrócony na dach. Samochód marki Mercedes C270 pozostał na jezdni z uszkodzonym przodem. Oplem podróżowały 3 osoby w tym dziecko w wieku około 10 lat, drugim pojazdem również 3 osoby w przedziale wiekowym 20-30 lat. W wyniku zdarzenia wszystkie osoby znajdujące się w pojazdach wymagały udzielenia pierwszej pomocy. Najbardziej poszkodowany został kierowca samochodu Opel Astra, do którego uwolnienia z pojazdu trzeba było użyć hydraulicznego sprzętu ratowniczego. W działaniach brały udział 3 zastępy PSP 9 ratowników 2 zastępy OSP 12 ratowników, 5 zastępów PRM oraz 4 radiowozy Policji. W trakcie trwania prowadzonych działań droga była całkowicie zablokowana.

mł. kpt. Piotr Szpytma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypadek w Gwizdaju na krajowej 4

W piątek w nocy z 10 na 11 lipca na drodze krajowej numer 4 - odcinek Łańcut - Przeworsk (skrzyżowanie zjazd Świętoniowa) - miał miejsce wypadek, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe Opel Corsa oraz Audi A5. W wyniku zdarzenia całkowitemu zniszczeniu uległo Audi A5 oraz przód samochodu Opel Corsa. Poszkodowane zostały 3 osoby - 2 z samochodu Audi i 1 z Opel Corsa, które doznały lekkich obrażeń. W działaniach brały udział 2 zastępy PSP/7 ratowników, 3 zastępu PRM oraz 3 radiowozy Policji. W trakcie trwania całego zdarzenia droga w kierunku Łańcut - Przeworsk była całkowicie zamknięta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zawody Powiatowe OSP 2015

W dniu 28 czerwca 2015 roku w miejscowości Zarzecze odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. W rywalizacji udział wzięło łącznie 16 drużyn w tym 7 w grupie C - żeńskich oraz 9 w grupie A - męskich.
Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

 • Musztry;
 • Ćwiczenia bojowego;
 • Sztafety pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami.

Klasyfikacja generalna drużyn pożarniczych poszczególnych grup przedstawia się następująco:
Grupa C - kobiety:
1 miejsce OSP Gać z wynikiem 113,60 pkt.
2 miejsce OSP Zarzecze z wynikiem 119,05 pkt.
3 miejsce OSP Dębów z wynikiem 124,90 pkt.
4 miejsce OSP Niżatyce z wynikiem 136,93 pkt.
5 miejsce OSP Siennów z wynikiem 147,83 pkt.
6 miejsce OSP Studzian z wynikiem 148,15 pkt.
7 miejsce OSP Gorzyce z wynikiem 178,56 pkt.
W grupie C 1 miejsce we wszystkich konkurencjach zajęła drużyna OSP Gać.
Grupa A - mężczyźni:
1 miejsce OSP Gać z wynikiem 97,00 pkt.
2 miejsce OSP Ostrów z wynikiem 99,32 pkt.
3 miejsce OSP Czerwona Wola z wynikiem 106,83 pkt.
4 miejsce OSP Zarzecze z wynikiem 110,00 pkt.
5 miejsce OSP Gorzyce z wynikiem 110,10 pkt.
6 miejsce OSP Widaczów z wynikiem 113,83 pkt.
7 miejsce OSP Studzian z wynikiem 114,86 pkt.
8 miejsce OSP Łopuszka Wielka z wynikiem 126,55 pkt.
9 miejsce OSP Maćkówka z wynikiem 142,09 pkt.
W grupie A w konkurencji musztry 1 miejsce zajęła OSP Gać, w sztafecie pożarniczej  OSP Widaczów, natomiast ćwiczenie bojowe wygrała OSP Ostrów.
Organizatorami bardzo  dobrze przygotowanych i przeprowadzonych zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku, Komenda  Powiatowa PSP w Przeworsku przy współudziale Starostwa Powiatowego w Przeworsku, a gospodarzem OSP Zarzecze.
Wzorową pracą sekretariatu kierował dh Jan TELEGI Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przeworsku, profesjonalną  konferansjerkę zapewnił dh Jan WILK Członek ZOP ZOSP RP w Przeworsku. Komisję sędziowską stanowili strażacy PSP i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku pod przewodnictwem bryg. Dariusza HOMY - Sędziego Głównego Zawodów. 
Dzięki wsparciu finansowemu obecnych na zawodach Starosty Przeworskiego Zbigniewa KISZKI, Prezesa ZOP ZOSP RP i Wójta Gminy Zarzecze  dha Wiesława KUBICKIEGO oraz sponsorów drużyny otrzymały pamiątkowe medale, puchary i dyplomy.
Piękną oprawę muzyczną imprezy zapewniła Orkiestra Dęta OSP Zarzecze.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wicemistrz Polski strażaków w kolarstwie szosowym z Przeworska

W dniu 20 czerwca 2015 r. w Trzebnicy (dolnośląskie) odbyły się Mistrzostwa Polski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej w kolarstwie szosowym. Strażacka rywalizacja rozgrywana była na dystansie 73 km, na który składały się trzy pętle i trzy podjazdy na jeden z najtrudniejszych szczytów w Polsce - "Prababka". Podkarpacie reprezentowali Jakub SOBIEŃ z KP PSP Przeworsk i Ireneusz STAFIEJ z KP PSP Nisko.
Przeworszczanin  pokonał trasę w 1 h 57 min., zdobywając tym samym tytuł Wicemistrza Polski Państwowej Straży Pożarnej 2015 w kategorii M2  (30-39lat) tracąc do zwycięzcy zaledwie 0,35 sekundy. 
W zawodach udział wzięli między innymi generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP, zdobywając tytuł wicemistrza w kategorii M4 oraz jego zastępca nadbrygadier Marek Kowalski zwycięzca tej kategorii.        
W uroczystości udział brali także znamienici kolarze Czesław Lang - organizator Tour de Pologne oraz Henryk Charucki - organizator wyścigu "Korona Kocich Gór", natomiast komentarzem zajął się Tomasz Jaroński wielokrotny komentator wyścigu Tour de France.
Warto dodać, że Jakub SOBIEŃ na swoim koncie Indywidualne Mistrzostwo Polski PSP w kolarstwie szosowym zdobyte podczas zawodów zorganizowanych w Mogilnie w 2009 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turniej "MDM i Przyjaciele"

Zwycięstwo przeworskich strażaków w Turnieju "MDM i Przyjaciele"
W dniu 20.06.2015 r.  drużyna Komendy PSP w Przeworsku  wzięła udział w Turnieju Piłki Nożnej " MDM i Przyjaciele"  Turniej zorganizowany przez firmę MDM z Jarosławia i rozgrywany był  na Orliku w Studzianie. Wystąpiło w nim 8 drużyn podzielonych na dwie grupy. Nasza drużyna spisała się bardzo dobrze wygrywając cały turniej i zdobywając okazały puchar. W swojej grupie pokonaliśmy kolejno: 4fun's 4:1, KiM Jarosław 3:1 i Policję z Przeworska 2:0. W finale spotkaliśmy się z drużyną
Multifarbu pokonując ją 4:1. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano naszego golkipera Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku - Łukasza Lisa. Firmie MDM z Jarosławia dziękujemy za zaproszenie na turniej.
Poniżej wyniki turnieju:
Grupa A: MDM - Trama 1:2, Inox - Multifarb 3:5, MDM - Inox 1:3, Trama - Multifarb 2:2, MDM - Multifarb 4:7, Trama - Inox 4:1
Grupa B: Straż - 4fun's 4:1. Policja - KiM 1:2, KiM  - Straż 1:3, 4fun's - Policja 3:2, Straż - Policja 2:0, 4fun's - KiM 1:10.
Grupa A: 1 Multifarb 7 pkt 14-9, 2. Trama 7 pkt 8-4, 3.Inox 3 pkt 7-10,  4.MDM 0 pkt 6-12/
Grupa B: 1. Straż 9 pkt 9-2, 2. KiM 6 pkt 13-5, 3. 4fun's 3 pkt 5-16, 4. Policja 0 pkt 3-7.
O 7 miejsce: MDM  - Policja 2-5.
O 5 miejsce: Inox - 4fun's 1-6.
O 3 miejsce: Trama - KiM 2:2, karne 3:4.
Finał: Straż - Multifarb 4:1.

Skład reprezentacji KP PSP w Przeworsku: Janusz WANIOWSKI (kpt.), Łukasz LIS (bramkarz), Jarosław SŁYSZ, Łukasz MICHALIK, Paweł DĄBEK, Michał KUSY, Eryk POTEREK, Jan KOLANEK.

Opracował:
Jarosław SŁYSZ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Msza Św.


Uroczystość

 

 

Przeworskie Obchody Dnia Strażaka 2015 r.

Obchody Dnia Strażaka 2015 w KP PSP Przeworsk zostały podzielone w tym roku na dwie części:
- uroczysty apel w dniu 8 maja br.,
- mszę św. odprawioną w Klasztorze OO Bernardynów w Przeworsku w dniu 10 maja br.
W dniu 8 maja o godz. 9.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Przebieg uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, rozpoczęto złożeniem meldunku nadbryg. Bogdanowi Kulidze Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, którego dokonał dowódca uroczystości bryg. Dariusza Homa. W uroczystości uczestniczyli:

 1. Zbigniew KISZKA - Starosta Przeworski,
 2. dh Stanisław ZAJĄC - Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP w Przeworsku,
 3. insp. Marek MENDOŃ - Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku,
 4. Jan ŚLIWA - Nadleśniczy  Nadleśnictwa Sieniawa,
 5. Juliusz  WÓJCIK - Nadleśniczy  Nadleśnictwa Kańczuga,
 6. Józef WIĘCŁAW - Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku,
 7. Mateusz POROWSKI  - Kierownik FALCK PRM w Przeworsku,
 8. st. asp. w st. spocz. Andrzej ROZPOTYŃSKI - Przewodniczący Koła ZEiRP RP
  w Przeworsku,
 9. bryg. w st. spocz. Jan KWOLEK,
 10. kpt. w st. spocz. Krzysztof KUKULSKI,
 11. Daniel KRAWIEC - Wójt Gminy Przeworsk,
 12. Edward JARMUZIEWICZ - Wójt Gminy Adamówka,
 13. Przedstawiciele Wójtów Gmin: Gać, Tryńcza i Zarzecze.

W imieniu strażaków i pracowników cywilnych KP PSP w Przeworsku zaproszonych gości serdecznie przywitał Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku st. bryg. mgr inż. Janusz Flak. Za szczególne osiągnięcia w służbie strażacy przeworskiej jednostki zostali uhonorowani przyznanymi odznaczeniami resortowymi, awansami na wyższe stopnie służbowe oraz innymi wyróżnieniami.
Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymali:

 1. srebrną: bryg. Paweł Janas,
 2. brązową: bryg. Bogdan Jarosz, st. kpt. Adam Jurkiewicz, st. kpt. Mirosław Kolano, asp. sztab. Dariusz Gdański, st. asp. Tomasz Flak, st. asp. Grzegorz Lonc, asp. Leszek Szczepański.

Akty nominacji na wyższe stopnie służbowe odebrali:

 1. asp. Andrzej Kałamarz - starszego aspiranta,
 2. str. Jacek Kojder - starszego strażaka.

Ponadto dwóch funkcjonariuszy z przeworskiej straży pożarnej zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana w trakcie uroczystej promocji w dniu 5 maja 2015 r.
w Warszawie tj.: asp. sztab. Paweł Przeszłowski i st. asp. Tomasz Słysz.
Podczas tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem 150-lecia zawodowego pożarnictwa w Przemyślu, które odbędą się 30 maja br.  nominację na wyższy stopień brygadiera otrzyma mł. bryg. Bogdan Jarosz.
Za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo - gaśnicze Dyplomem Komendanta Głównego PSP uhonorowany został sekc. Marek Cwynar.
Z okazji 20-lecie powołania Krajowego Systemy Ratowniczo - Gaśniczego, za całokształt współpracy  zakresie rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu przeworskiego, pamiątkowe Monografie pt. "Straż Pożarna wczoraj i dziś", wydanej przez Komendę Wojewódzką PSP
w Rzeszowie, autorstwa st. bryg. w st. spocz. Romana Petrykowskiego emerytowanego Z-cę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, otrzymali przedstawiciele władz samorządowych
i służb współdziałających z PSP z terenu powiatu przeworskiego.
Podczas uroczystego apelu głos kolejno zabierali: PKW PSP nadbryg. Bogdan Kuliga, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Prezes Honorowy ZOP ZOSP RP dh Stanisław Zając, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń, dziękując za dotychczasową służbę, trud podejmowanych działań ratowniczych, właściwą współpracę z samorządami, instytucjami i służbami ratowniczymi, kierując życzenia dla wszystkich przeworskich strażaków i ich rodzin,
a w sposób szczególny dla wyróżnionych.

            Uroczysta msza św. za pracowników, strażaków i emerytów, członków ich rodzin oraz zmarłych pożarników powiatu przeworskiego z udziałem pocztu sztandarowego KP PSP
w Przeworsku odbyła się w niedzielę 12 maja br. o godz. 12.15 w Klasztorze OO. Bernardynów, stanowiąc jeden z etapów obchodów 550-lecia OO. Bernardynów w Przeworsku. Strażacy zadbali
o odczytanie liturgii słowa, modlitwy wiernych oraz złożenie darów liturgicznych. Piękna homilię wygłosił Ojciec Gwardian Marceli Gęśla, który na zakończenie mszy św. otrzymał podziękowania od Komendanta Janusza FLAKA i Przewodniczącego Andrzeja Rozpotyńskiego. Piękną oprawę muzyczną  mszy św. jak również koncert po jej zakończeniu zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaci działająca przy GOK Gać.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narada roczna w KP PSP Przeworsk

W piątek 27 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP
w Przeworsku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność komendy oraz jednostek OSP z terenu powiatu przeworskiego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:
- nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzkie PSP,
- Zbigniew Kiszka Starosta Przeworski,
- dh Wiesław Kubiki Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
- dh Stanisław Zając Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
- podinsp. Marzena  Woźnik  Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku,
- przedstawiciele Lasów Państwowych,
- SPZOZ w Przeworsku
- firmy "Falk Medycyna" realizującej ratownictwo medyczne na terenie powiatu
- burmistrzowie
- wójtowie gmin,
- prezesi i naczelnicy ZOG ZOSP RP z terenu powiatu przeworskiego
oraz kadra komendy.
Podsumowania rocznej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej dokonał st. bryg. Janusz Flak Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku, przedstawiając jednocześnie plany i zamierzenia na rok 2015.
W czasie narady nadbryg. Bogdan Kuliga przedstawił bryg. Dariusza Homę, którego z dniem 1 marca br. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku. Nowy z-ca zgodnie z propozycją Starosty Przeworskiego został również przedstawiony radnym podczas sesji Rady Powiatu Przeworskiego, a ceremonialne powitanie z jednostką i załogą komendy odbyło się w poniedziałek 2 marca br. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z-ca Komendanta na emeryturze

Z dniem 31.01.2015 roku Zastępca Komendanta mł. bryg . mgr inż. Krzysztof Kordjak przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ćwiczenia OSP

W dniu 24.10.2014r w miejscowości Hadle Szklarskie w Zespole Pałacowo Parkowym odbyły się ćwiczenia dla jednostek KSRG z powiatu Przeworsk. Ćwiczenia rozpoczęły się odprawą podczas której, poinstruowano strażaków o przebiegu ćwiczeń. Po czym jednostki udały się na miejsca   w celu wykonania ćwiczeń. Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów: zdarzenie w postaci wypadku samochodowego. Strażacy musieli zatem usunąć przeszkodę z drogi, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku, ewakuować ze strefy zagrożenia, przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Następnie strażacy przystąpili do akcji ratowniczo - gaśniczej, której zadaniem było ewakuacja osoby poszkodowanej znajdującej się w strefie pożaru, udzielenie pierwszej pomocy i ugaszenie pożaru kotłowni. Strażacy sukcesywnie wynosili poszkodowanych, udzielali im pomocy i gasili pożar. Na zakończenie ćwiczenia zostały omówione i posumowane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypadek śmiertelny

W dniu 17.08.2014r. o godz. 01:35  w miejscowości Grzęska nie daleko przejazdu kolejowego doszło do przejechania kobiety przez pociąg. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomoc Policji w oświetleniu  terenu działań. Kobieta zginęła na miejscu.  Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia Policja.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pożar budynku mieszkalnego
W dniu 14.08.2014r. o godz. 14:45 doszło do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Ujezdna. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu, ugaszeniu pożaru oraz obronę budynku gospodarczego znajdującego w sąsiedztwie. Po zakończeniu działań gaśniczych budynek mieszkalny nie nadaje się do zamieszkania. Przyczyny i okoliczności pożaru wyjaśnia Policja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ćwiczenia Polańczyk

W dniach od 07.07.2014-11.07.2014r strażacy z Jednostki Ratowniczo-gaśniczej PSP w Przeworsku przebywali w miejscowości Polańczyk (zalew soliński) gdzie znajduje się  Poligon Szkoleń Wodnych KW PSP w Rzeszowie. W czasie tych dni strażacy ćwiczyli jak reagować w przypadku udzielania pierwszej pomocy osobom, które wyniku wypadku znalazły się pod wodą. W czasie ćwiczeń szkolono podejmowanie poszkodowanych  w  wyniku podtopień oraz rozmaite techniki przejmowania poszkodowanego, holowanie do brzegu oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolono również umiejętności ratownictwa na wodzie w zakresie podstawowym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dzień strażaka

W dniu 15 maja o godz. 1000 w Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Przebieg uroczystości był zgodny z ceremoniałem pożarniczym, rozpoczęto przyjęciem meldunku przez Z-cę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg mgr inż. Jana Ziobrę od dowódcy uroczystości mł. bryg Krzysztofa Kordjak. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni gości: władze samorządowe, kierownicy służb współdziałających, władze zarządu OSP, strażacy-emeryci, których serdecznie przywitał Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku st. bryg. mgr inż. Janusz Flak.
Podczas uroczystego apelu była szczególna okazja do wręczenia odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe.
Brązową odznaką "zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" odznaczeni zostali:
st.ogn. Waldemar Janas
asp. sztab. Paweł Przeszłowski
asp. sztab Zbigniew Wojnar
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
sekc. Rafał Majka
sekc. Łukasz Michalik
Wyższe stopnie służbowe nadano:
kpt. Mirosławowi Kolano - starszego kapitana
st. asp. Dariuszowi Gdańskiemu - aspiranta sztabowego
Ponadto podczas tegorocznych Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka które odbędą się 24 maja w Tarnobrzegu nominacje na wyższe stopnie służbowe odbiorą:
starszego brygadiera - Komendant Powiatowe PSP w Przeworsku bryg Janusz Flak
brygadiera - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Przeworsku mł. bryg Paweł Janas.
Podczas uroczystego apelu głos kolejno zabierali: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Z-ca Burmistrza Przeworska Dariusz Łapa, Prezes honorowy ZP ZOSP Stanisław Zając, Komendant Policji Ryszard Kornaga, Prezes koła przeworskiego ZEIRP Andrzej Rozpotyński, dziękując za dotychczasową służbę, trud podejmowanych działań ratowniczych, właściwą współpracę z samorządami, instytucjami i służbami ratowniczymi, kierując życzenia dla wszystkich przeworskich strażaków, a szczególnie dla nowo odznaczonych i awansowanych. Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg.mgr inż. Jan Ziobro nawiązał do obecnej sytuacji pogodowej, prognoz i możliwości wystąpienia sytuacji powodziowej trudach służby polegającej na likwidowaniu zagrożeń i realnym przeciwstawianiu się zagrożeniom, na zakończenie dołączył się do kierowanych życzeń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ćwiczenia JRG Przeworsk

20 marca 2014 roku strażacy z JRG Przeworsk udali się w ramach doskonalenia zawodowego na ćwiczenia w stacji demontażu pojazdów "Impresja" w Przeworsku. W trakcie ćwiczeń ratownicy przypomnieli sobie:
- zasady BHP podczas działań ze sprzętem hydraulicznym,
- parametry techniczne sprzętu hydraulicznego będącego na wyposażeniu GBA 2,5/30 oraz GCBA 5/32
- sposoby stabilizacji uszkodzonych pojazdów,
- techniki docierania do poszkodowanych w uszkodzonych pojazdach, ich uwalniania
Po krótkim wstępie teoretycznym, ratownicy przeszli do praktycznego ćwiczenia omawianych wcześniej zagadnień.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypadek w Cieplicach

W dniu 13.01.2013r. około godz. 09:25 w miejscowości Cieplice doszło do wypadku drogowego, kierowca busa w którym podróżowało siedem osób z niewiadomych przyczyn zjechał do rowu co spowodowało wywrócenie się busa. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia. Dwie osoby które podróżowały busem zostały przewiezione do szpitala. Po czynnościach dochodzeniowo śledczych prowadzonych przez policję usunięto skutki zdarzenia. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypadek w Przeworsku

W dniu 10.01.2014r. o godz. 22:25 w Przeworsku doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Ford i BMW. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba z samochodu osobowego Ford została przewieziona do szpitala. Po czynnościach dochodzeniowo śledczych prowadzonych przez policję usunięto skutki zdarzenia.  Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypadek w Przeworsku na ul. Lwowskiej

W dniu 31.10.2013r. około godz. 08:40 w miejscowości Przeworsk na ul. Lwowskiej doszło do  wypadku drogowego, kierowca samochodu osobowego z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w latarnie. Kierowca oraz dwie osoby które podróżowały samochodem zostały przewiezione do szpitala. Przyczyny i okoliczności wyjaśnia policja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tragiczny finał wypadku w miejscowośći Gwizdaj

W dniu 13.10.2013r. o godz. 15:50 w miejscowości Gwizdaj na krajowej drodze nr 4 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowego Citroena C3 z dostawczym Fiatem Ducato. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia Ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych przystąpiono do uwolnienia kobiety która znajdowała się w samochodzie marki Citroen C3. W wyniku doznanych obrażeń kobieta zmarła w szpitalu. Kierujący dostawczym fiatem po udzielonej pomocy medycznej został zwolniony do domu. Po czynnościach dochodzeniowo śledczych prowadzonych przez policję usunięto skutki zdarzenia.  Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ćwiczenia Przeworsk 2013

W dniu 06.09.2013 w Przeworsku odbyły się manewry między powiatowe, które składały się z czterech epizodów. Pierwszym epizodem było zdarzenie masowe które miało miejsce na ul. Dynowskiej w Przeworsku na przejeździe kolejowym kolejki wąskotorowej, w którym uczestniczyło ok. 30 osób poszkodowanych. Drugim epizodem był wypadek drogowy z udziałem autocysterny który miał miejsce nowo otwartym odcinku drogi łączącej autostradę A4 z drogą wojewódzką 835. Trzecim epizodem jest wypadek samochodowy w którym uczestniczy 4 osoby poszkodowane, samochód uderza w barierkę ochronną zjeżdża z nasypu i zatrzymuje się w potoku. Zaś czwartym epizodem było ćwiczenie instruktażowo szkoleniowe na stacji pomiarowo - redukcyjnej gazu w Tryńczy. W ćwiczeniach uczestniczyli także ratownicy Pogotowia Ratunkowego FALCK, policjanci, strażacy miejscy, pogotowie gazowe, pracownicy powiatowego i gminnego zarządzania kryzysowego .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Śmiertelny wypadek w Przeworsku

W dniu 08.08.2013 r.około godziny 4 na drodze krajowej nr 4 w Przeworsku doszło do wypadku z udziałem pieszego. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomoc Policji w kierowaniu ruchem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący najprawdopodobniej samochodem ciężarowym potrącił pieszego i odjechał z miejsca zdarzenia. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy zmarł. Policjanci poszukują kierowcy i wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiary.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manewry OSP 2013

W dniu 21.06.2013r w miejscowości Hadle Szklarskie odbyły się ćwiczenia zgrywające - doskonalenie organizacji działań ratowniczych podczas wypadku samochodowego z dużą ilością osób poszkodowanych, wzięły w nich udział jednostki OSP KSRG z terenu powiatu przeworskiego. Po odprawie z uczestnikami ćwiczeń przystąpiono do sprawdzenia pojazdów i ich wyposażenia i przystąpiono do ćwiczeń.
Zadaniem każdego zastępu  było przeprowadzenie działań ratowniczych uwalnianie osób poszkodowanych z pojazdu wprowadzenie kwalifikowanej pierwszej pomocy przekazywanie osób poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego Falck, zasady posługiwania się sprzętem rat.technicznego,  zasady  usuwania poszczególnych elementów w pojeździe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dzień Strażaka

10 maja 2013 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka, których organizatorem był Komendant PSPw Przeworsku bryg. mgr inż. Janusz Flak. W uroczystości udział wzięli m.in.: Podkarpacki Komendant Wojewódzki  st. bryg mgr inż. Bogdan Kuliga, Starosta  Przeworski Pan Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta Przeworska  Pani Maria Dubrawska - Lichtarska, Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP dh. Stanisław Zając, dyrektor SP ZOZ w Przeworsku Pan Józef Więcław, Komendant Powiatowy Policji Pan inspektor Ryszard Kula, oraz były Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku bryg w stanie spoczynku Jan Kwolek, V-ce Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Przeworsku dh Stanisław Kłos, Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku Pan Andrzej Rozpotyński, były dowódca JRG w Przeworsku kpt. w st. spoczynku Pan Krzysztof Kukulski  Zgromadzonych gości przywitał Komendant Powiatowy  PSP  bryg. mgr inż. Janusz Flak z okazji Dnia Strażaka przekazał wszystkim Strażakom  z PSP i OSP - najserdeczniejsze życzenia. W trakcie uroczystej akademii zostały wręczone awanse na wyższy stopień służbowy,  medale oraz wyróżnienia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wybuch gazu w Zarzeczu

W dniu 01.05.2013r. po godz. 04:30 w miejscowości Zarzecze doszło do wybuchu gazu na stacji redukcyjno-pomiarowej. Po przyjeździe zastępów PSP  przystąpiono do zabezpieczenia miejsca, wyłączenie bezpieczników w skrzynce elektrycznej  stacji oraz podanie dwóch prądów gaśniczych w celu schłodzenia instalacji gazowej i zaworów na terenie stacji. Po przybyciu pogotowia gazowego zakręcono zawory doprowadzające gaz i przystąpiono do dogaszania konstrukcji metalowej stacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Śmiertelny wypadek w Chałupkach

W dniu 23.04.2013r. po godz. 05:50 w miejscowości Chałupki doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku,  kierowca samochodu osobowego na łuku drogi wypadł z drogi i uderzył w betonowy słup znajdujący się poza jezdnią. Kierowca samochodu osobowego w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. Przyczyny i okoliczności wyjaśnia policja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Śmiertelne potrącenie pieszego
W dniu 14.04.2013r. po godz. 21:00 w miejscowości Przeworsk na ul. Lwowskiej doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku,  potrącony mężczyzna przez samochód ciężarowy w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. Przyczyny i okoliczności wyjaśnia policja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolizja w Gwizdaju

W dniu 13.04.2013r. o godz. 16:20 w miejscowości Gwizdaj  doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki Ford i Nissan. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po czynnościach dochodzeniowo śledczych prowadzonych przez policję usunięto skutki zdarzenia. W wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ćwiczenia z saniami lodowymi

W dniu 19 marca 2013 r.  w ramach doskonalenia zawodowego  strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przeworsku  odbyli ćwiczenia na akwenie wodnym pokrytym warstwą lodu. Przy użyciu specjalistycznych sani lodowych doskonalili umiejętności związane m.in. z  podejmowaniem poszkodowanego który znalazł się pod wodą na skutek załamania się pokrywy lodowej. 
Sanie lodowe są nowoczesnym urządzeniem pływającym dostosowanym do wymogów i potrzeb wynikających z doświadczeń ratowników. Popularnie zwane "deską lodową" pozwalają dotrzeć do osób znajdujących się pod taflą lodu.
Ciągłe doskonalenie umiejętności jest zadaniem priorytetowym strażaków, gdyż pozwala na eliminacje błędów, których uniknięcie w rzeczywistych zdarzeniach zapewnia skuteczność podjętych działań. Zdobycie wiedzy praktycznej jest nieodzownym elementem kształcenia zawodowego, które strażak zdobywa w całym okresie swojej służby. Poniżej zdjęcia z ćwiczeń na akwenie wodnym.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mężczyzna przygnieciony stalowym słupem

W dniu 12.03.2013 r. około godz. 11:50  w Przeworsku na terenie hali budowanej przy ul. Lubomirskich doszło do zdarzenia. 34-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego który pracował przy montowaniu konstrukcji stalowych został przygnieciony metalowym słupem kratowym, o który zahaczył inny słup przestawiany za pomocą dźwigu. 34-latek poniósł śmierć na miejscu. Działania straży polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności, które mają ustalić okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pożegnanie dowódcy JRG

W dniu 22.02.2013r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Obowiązki przekazał odchodzący na zasłużoną emeryturę kpt.Krzysztof Kukulski a przejął mł.bryg. Paweł Janas dotychczasowy Z-ca D-cy JRG. Za długoletnią służbę i poświęcenie dla ochrony przeciwpożarowej odchodzącemu na emeryturę kpt. Krzysztofowi Kukulskiemu podziękował Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg.Jan Ziobro, Komendant Powiatowy PSP bryg. Janusz Flak, V-ce Prezes Honorowy ZG ZOSP RP Stanisław Zając Prezes OSP Gać Paweł Wajhajmer. Odchodzący Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej podziękował za służbę  i współpracę współpracownikom, a nowemu Dowódcy życzył życzył sukcesów na zajmowanym stanowisku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zderzenie samochodu ciężarowego z dostawczym

W dniu 21.02.2013r. o godz. 11:00 w miejscowości Wylewa koło Sieniawy doszło do zderzenia  samochodu dostawczego z samochodem ciężarowym co skutkowało zjechaniem samochodu ciężarowego na pobocze, zniszczenie ogrodzenia i drzew znajdujących się za nim oraz uszkodzenie sieci elektrycznej. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po czynnościach dochodzeniowo śledczych prowadzonych przez policję usunięto skutki zdarzenia. W wyniku tego zdarzenia kierowca z rozbitego samochodu dostawczego został odwieziony do szpitala, a kierowca z samochodu ciężarowego nie odniósł żadnych obrażeń . Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dachowanie w Czerwonej Woli

W dniu 31.01.2013r. o godz. 07:15 w miejscowości Czerwona Wola doszło do dachowania samochodu osobowego Renault Clio oraz zjechania samochodu Mitsubishi Outlander  do przydrożnego rowu w celu uniknięcia zderzenia się z Renault który leży na dachu. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia.  Osoba poszkodowana z rozbitego pojazdu Renault nie odniosła żadnych obrażeń . Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tir zderzył się z osobówką

W dniu 28.01.2013r. około godz. 20:45 w miejscowości Przeworsk na ulicy Krakowskiej doszło do wypadku z  udziałam  samochodu osobowego Daewoo Matiz z samochodem ciężarowym Renault. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych przystąpiono do ratowania osób poszkodowanych z rozbitego pojazdu, po czym przekazano ją Pogotowiu Ratunkowemu. Obaj mężczyźni został odwieziony do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypadek w Raczynie
W dniu 26.11.2012r. około godz. 21:45 w miejscowości Rączyna doszło do wypadku z udziałam samochodu osobowego toyota. Z nie wyjaśnionych przyczyn kierowca nie opanował samochodu na łuku drogi i znalazł się w przydrożnym rowie. Po przyjeździe zastępów PSP i Pogotowia ratunkowego, zabezpieczono miejsce zdarzenia,  przy użyciu narzędzi hydraulicznych przystąpiono do ratowania osoby poszkodowanej z rozbitego pojazdu, po czym przekazano ją Pogotowiu Ratunkowemu. Mężczyzna został odwieziony do szpitala. Przyczyny i okoliczności wyjaśnia policja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Śmiertelne potrącenie pieszego
W dniu 15.11.2012r. po godz. 05:00 w miejscowości Urzejowice doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku,  potrącony mężczyzna przez samochód osobowy marki Ford w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. Przyczyny i okoliczności wyjaśnia policja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciągnik przygniótł mężczyznę
W dniu 04.08.2012r. około godz. 19:00 w miejscowości Manasterz doszło do nieszczęśliwego w skutkach wypadku,  46 letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy w wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. Przyczyny i okoliczności wyjaśnia policja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypadek, ranne cztery osoby
W dniu 07.07.2012r. o godz. 8:00 na ul. Wojciechówka w Przeworsku doszło do wypadku drogowego. W zdarzeniu brały udział trzy samochody, czołowo zderzyły się renault i citroen, renault po zderzeniu uderzył w opla. Kierowca i pasażerka renault oraz małżeństwo z samochodu citroen trafili do szpitala. Działania straży polegały m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów , neutralizacji płynów eksploatacyjnych oraz usunięciu pojazdów i elementów karoserii z jezdni. Przyczyny i okoliczności wypadku bada Policja.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Poradnik na wypadek
powodzi.

Czy mieszkasz na ternie zagrożonym powodzią ?
  ---------------------------------------------------------
 

STOP pożarom traw !!!

Wypalanie traw zabija
ludzi, zwierzęta,
środowisko.
NIE wypalaj ! NIE zabijaj !

  ---------------------------------------------------------
 

Burze,silny wiatr !!
Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

  ---------------------------------------------------------
  Sezon grzewczy !!
Zagrożenia pożarowe spowodowane użyciem urządzeń grzewczych.
  ---------------------------------------------------------
 

Program ograniczania liczby ofiar pożarów więcej ..

  ---------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------